PRELEGENCI
Bartosz Kopczyński

Z wykształcenia prawnik, z zawodu przedsiębiorca, z zamiłowania erudyta. Badacz współczesnych prądów ideologicznych w edukacji. Prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu oraz członek Ruchu Ochrony Szkoły.

Jan Wojciech Kubań

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Instruktor alpinizmu, podróżnik, działacz na rzecz wolności i rozwoju ekonomicznego w duchu wolnorynkowym. Orędownik demokracji bezpośredniej w stylu szwajcarskim.

Mariusz Paszko

Dziennikarz, inżynier systemowy oraz trener z wieloletnim stażem w zakresie zarządzania, planowania i konsultingu. Autor książki „Mind Mapping. Jak ogarnąć całość”.

Dr Jan Przybył

Doktor teologii, historyk kultury, badacz i znawca literatury polskiej, tłumacz, pilot wycieczek oraz autor książek o dziedzictwie kultury Kresów. Współprowadzący kanał na YouTube naArgumenty.

Michał Pytel

Magister nauk o polityce i administracji specjalizujący się w badaniu zmian stosunków społecznych, zwłaszcza w zakresie myśli marksistowskiej i polityki Unii Europejskiej. Menadżer kilku znanych konserwatywnych kanałów na YouTube oraz realizator nagrań.

Dariusz Rozwadowski

Historyk, pisarz, nauczyciel, działacz sportowy, a także autor książek popularnonaukowych „Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu” oraz „Kościół w obliczu rewolucji. Marksistowski marsz przez instytucje Kościoła katolickiego”.

 

Arkadiusz Stelmach

Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz szef Rady Programowej Portalu PCh24.pl. Działacz ruchów Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Z zawodu polonista i marketingowiec.

Dr hab. Jan Paweł Strumiłowski OCist

Dr hab. teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Zajmuje się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią poznania.

Dr Jerzy Szczepkowski

Z wykształcenia doktor architekt, z zamiłowania historyk filozofii i badacz marksizmu, autor książek „Upadły Książę” oraz „Katechizm antykultury”.

Robert Zawadzki

Ekonomista i dziennikarz związany ze środowiskiem Telewizji TRWAM. Specjalizuje się w tematyce klimatyczno-energetycznej. Reżyser serialu „Antykultura” oraz „Demaskowanie integracji europejskiej”. Autor książki „Odnawialne źródła władzy”.

Jakub Zgierski

Dziennikarz i publicysta. Z zamiłowania badacz marksizmu, a z wykształcenia edytor tekstów, korektor i marketingowiec. Redaktor wydania „Encyklopedii Antykultury".

Tomasz Antoni Żak

Reżyser teatralny, twórca „Teatru Nie Teraz”, scenarzysta, pisarz i publicysta. Stały współpracownik dwumiesięcznika „Polonia Christiana” i portalu PCh24. Autor książek: „Dom za żelazną kurtyną”, „Komu służy kultura?” oraz „Tęskniąc za karą śmierci”.

Stanisław Żuławski

Historyk, autor książki „Przed Hitlerem. Od czerwonego karnawału do brunatnej twierdzy. Monachium 1918/1919” oraz jeden z autorów „Encyklopedii Antykultury”. Współprowadzący kanał na YouTube „Międzywojnie”.

O konferencji

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na specjalną konferencję „Jaki jest ostateczny cel antykultury? W pierwszą rocznicę śmierci śp. Krzysztofa Karonia”, która odbędzie się w sobotę 20 kwietnia 2024 roku w godzinach 9.00-19.00 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie (ul. Plac Powstańców Warszawy 2).

 

Jak sama nazwa wskazuje, wydarzenie zostało poświęcone problematyce antykultury w kontekście życia i twórczości śp. Krzysztofa Karonia – myśliciela i autora przełomowej pozycji „Historia antykultury”. Wymieniona książka, która została wydana w 2018 roku, wprowadziła oryginalną, niezwykle odkrywczą intelektualnie koncepcję rozwoju ideologii marksistowskiej. Publikacja bez wątpienia wywarła duży wpływ na szeroko rozumiane środowisko konserwatywne w Polsce. Nie tylko przyczyniła się do zmiany sposobu postrzegania przez opinię publiczną wielu negatywnych zjawisk społeczno-kulturowych, ale również zainspirowała do pracy publicystów i naukowców.

 

Dość powiedzieć, że w podobnym czasie swoją książkę „Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu” napisał historyk Dariusz Rozwadowski, który nawiązywał w niej do internetowej twórczości śp. Krzysztofa Karonia. Natomiast w lutym 2023 roku, na krótko przed śmiercią, autor „Historii antykultury” miał okazję być świadkiem premiery „Encyklopedii Antykultury”, czyli pracy zbiorowej jego współpracowników, a i w pewnym sensie „uczniów”. Siedmiu autorów postanowiło w ten sposób twórczo rozwinąć przemyślenia i teorie śp. Krzysztofa Karonia, oddając zarazem hołd staraniom, które podjął na przestrzeni kilku ostatnich lat publicznej działalności.

 

Co więcej, w ostatnich miesiącach na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna publikacja zmierzająca się z problematyką antykultury, a mianowicie „Katechizm antykultury” dr. Jerzego Szczepkowskiego. To jest z kolei praca łącząca w swoich analizach temat ideologii marksistowskiej z tzw. Wielkim Resetem, czyli globalistyczną koncepcją przebudowy świata w duchu zrównoważonego rozwoju i inkluzji.

 

Serdeczne zapraszamy do rejestracji na konferencję.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Krzysztof Karoń (ur. 3 lutego 1955 roku w Tomaszowie Mazwieckim, zm. 22 kwietnia
2023 roku w Warszawie) - niezależny badacz marksizmu i autor własnej interpretacji
rozwoju tej ideologii, którą zawarł w bestsellerowej publikacji "Historia antykultury"
(2019). Przez wiele lat pojawiał się w mediach, wygłaszając prelekcje
poświęcone prawdziwym celom rewolucji antykulturowej oraz sposobom obrony 
cywilizacji łacińskiej.

Organizatorzy i patroni medialni

Zarejestruj się na konferencję
Rejestracja krok po kroku - zacznij od wypełnienia poniższego formularza:
Imię *
Nazwisko *
Email *:
Tytuł *:
Telefon *:
Status zatrudnienia *:
Ulica *:
nr domu *:
Miejscowość *:
Region/stan/województwo *:
Kod pocztowy *:
Kraj *:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych) , w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
ROZWIŃ PEŁNĄ TREŚĆ KLAUZULI
* Pola obowiązkowe

Kluczowe informacjePo pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymają Państwo e-mailem link do dokonania wpłaty na organizację konferencji Antykultura2024. Uczestników, których zgłoszenie zostało zweryfikowane, prosimy o wpłatę datku w kwocie 200 zł na pokrycie podstawowych kosztów związanych z wydarzeniem (wyżywienie, materiały konferencyjne itp.).

Zastrzegamy, iż w konferencji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej 

im. Ks. Piotra Skargi

ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków

antykultura2024@piotrskarga.pl

Kontakt z nami
+48 667 305 301antykultura2024@piotrskarga.pl


Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.